© 2019 by KUNSTENOVERLEG GENT 

pictures © Michiel Devijver

  • Grey Facebook Icon

Kunstenoverleg Gent zoekt acties en ideeën

Ben je aan het broeden op een artistiek idee, maar weet je niet goed hoe je het moet uitwerken, of met wie? Loop je tegen een administratieve muur aan tijdens de voorbereiding van een event in jouw buurt? Heb je een voorstel om de gaten in het huidige subsidiesysteem te overbruggen? Of heb je een heel straf plan dat de Gentse scene van zijn sokken zal blazen? 

 

Voor onze eerste Grote Vergadering, die plaatsvindt op 2 oktober 2019, zijn we op zoek naar concrete acties en ideeën voor onze stad. Deze acties worden verzameld, besproken en al dan niet gevalideerd. Dat wil zeggen: tijdens de Grote Vergadering wordt er beslist of er op basis van jouw idee of voorstel een actiegroep wordt opgericht, om dit idee uit te werken. Zo’n groep heeft dan een jaar tijd om het idee te realiseren, of om serieuze vooruitgang te boeken.

 

Een belangrijk criterium in onze zoektocht is dus wel dat jouw voorstel het individuele belang overstijgt. Lees: we zijn op zoek naar voorstellen waar we collectief beter van worden, als kunstensector, als stad. Maar inhoudelijk is er heel veel mogelijk, als dat gedeeld belang er is.

 

Zodra een actie wordt goedgekeurd, wordt er een actiegroep aangesteld, geleid door een ‘trekker’. Hij of zij neemt dus het voortouw om de groep in goede banen te leiden dat jaar.

 

Enkele mogelijke voorbeelden:

 

Voorbeeld 1

Er is nood aan een duidelijker beleid rond creatieve werkruimtes. Dan hebben we het niet alleen over repetitiekoten voor muziekgroepen of theater, maar ook over de nood aan experimenteerruimte voor jonge videasten of beeldende kunstenaars. In deze actiegroep wordt onderzocht hoe we het huidige potentieel in Gent in kaart brengen én op korte termijn onderdak kunnen bieden. In samenwerking met Zalenoverleg, het bestaande platform.

 

Voorbeeld 2

Het theaterpubliek in Gent is aan het verouderen. De gemiddelde bezoeker is een veertiger of ouder, wit, hoger opgeleid. In deze actiegroep wordt ingezet op nieuwe manieren om een publiek op te bouwen – een publiek dat jong en divers is en dat zich nu misschien niet herkent in het aanbod op de podia. In deze actiegroep wordt onderzocht welke doelgroepen het minst in contact komen met podiumkunsten, en omgekeerd. Maar er worden ook alternatieven geformuleerd om het aanbod nog beter te spreiden, zowel in leeftijden als geografisch.

 

Voorbeeld 3

Een vaak voorkomende hindernis – of uitdaging – in het opzetten van artistieke projecten, is het zakelijk beleid: hoe krijg je de middelen bij elkaar? Wie beheert het budget? Wat zijn de mogelijkheden om een goed idee te ondersteunen en te financieren? In deze actiegroep wordt onderzocht hoe we de bestaande zakelijke expertise van de Gentse scene kunnen openen en delen voor nieuwkomers. Is er bijvoorbeeld een beurtrol mogelijk waarbij diverse huizen en organisaties in dialoog gaan met individuele kunstenaars of jonge collectieven? Waarbij elke maand een andere organisatie een ‘open dag’ houdt om haar kennis te delen?

 

Voorbeeld 4

Ook wilde ideeën zijn welkom. Bijvoorbeeld: zou het niet superinteressant zijn mochten we als Gentse kunstensector een jaarlijkse ‘switch’ organiseren waarbij medewerkers van de ene organisatie een maand lang meedraaien in een andere organisatie? Noem het een soort van structurele stage, met het oog op expertise delen, al dan niet van artistieke aard. Het kan gaan over techniek, dramaturgie, productie… You name it. In deze actiegroep wordt onderzocht of zo’n Tour de Gand haalbaar is, en welke organisaties bereid zijn om hierin te investeren.

 

Voel je al iets kriebelen? Wil je graag mee nadenken over soortgelijke acties?

 

Indienen is heel eenvoudig: iedereen kan een voorstel formuleren, individueel of namens een collectief. Hoe? Door een tekst te schrijven waarin je je voorstel beschrijft en argumenteert. Of door een video of slideshow te maken. Of, waarom niet, door een maquette te bouwen. De vorm is vrij en wordt bepaald door het idee in kwestie. 

 

Indienen kan t.e.m. zondag 22 september. 

Op de Grote Vergadering van 2 oktober 2019 worden de eerste voorstellen besproken.