© 2019 by KUNSTENOVERLEG GENT 

pictures © Michiel Devijver

  • Grey Facebook Icon

Negen actiegroepen

Tijdens de Grote Vergadering mocht al wie wilde, een uitdaging voorleggen die bijdraagt aan een sterker kunst- en cultuurbeleid in Gent, en medestanders zoeken om oplossingen uit te werken. Die avond werden er 13 voorstellen gepitcht, die zijn geclusterd in drie grote thema’s. 

1. Ruimte voor cultuur

Wij hebben als kunstenaar en leerkracht kennis en ervaring in het begeleiden van personen met een beperking in het onderwijs, maar missen voorzieningen voor de doelgroep die een doorstroming naar de reguliere artistieke praktijk mogelijk maken. Binnen het Kunstenoverleg Gent zoeken we naar geschikte, beschikbare en toegankelijke werkruimtes in Gent en naar hulp bij het uitbouwen van een vrijwilligerswerking.


- Saar De Buysere, trekker actiegroep werkruimtes voor kunstenaars met een beperking

2. Communicatie

Terwijl cultuurspelers vaak tevergeefs hengelen naar de aandacht van nationale media, is er lokaal nog een groot publiek -jonger, ouder, meer divers, minder ‘meerwaardezoeker’- dat niet wordt bereikt. Daarom loop ik met het idee rond om samen met de kunst- en cultuursector een soort nieuwe Zone 09 op te starten.
 

- Ben Van Alboom, trekker actiegroep stadsmagazine
 

3. Formele en informele stad

  • Met concrete acties om het formele cultuurcircuit (erkende gezelschappen, cultuurorganisaties met eigen infrastructuur, gesubsidieerde festivals,...) en het informele circuit (burgerinitiatieven, projecten van individuele kunstenaars, ...) van elkaar te laten leren.

4. Landschapstekening

In opdracht van het Kunstenoverleg en de stad Gent werden Oetang en De Lichte Cavalerie aangesteld om tegen 1 oktober 2020 het Gentse kunstenveld in kaart te brengen. Deze landschapstekening zal worden aangewend voor de verdere uitrol van het lokaal kunsten- en cultuurbeleid op middellange termijn.

De resultaten van de andere actiegroepen worden voorgesteld op de volgende Grote Vergadering in juli 2020. Kunstenoverleg Gent is intussen ook zeker van de steun van de stad Gent. De stad erkent de waarde van zo’n breed overleg- en actieplatform en stelt voor het Kunstenoverleg een werkingsbudget ter beschikking. Het Kunstenoverleg Gent zal daarmee een coördinator aanwerven. Die procedure wordt eerstdaags opgestart.

5. Last minute ticketbalie

in oprichting

6. Europese Culturele Hoofdstad 2030

in oprichting

7. Noden grote zaal voor muziek en podiumkunsten

in oprichting