© 2019 by KUNSTENOVERLEG GENT 

pictures © Michiel Devijver

  • Grey Facebook Icon

Petit Comité

Het Petit Comité is de stuurgroep van Kunstenoverleg Gent. In deze stuurgroep, bestaande uit 16 leden, wordt de werking van Kunstenoverleg in goede banen geleid. Dit houdt onder meer in: het opvolgen van de actiegroepen die tijdens de Grote Vergadering gevalideerd zijn, het organiseren van overleg tussen de kunstensector en andere sectoren, de dialoog met de lokale overheid opvolgen, het innemen van standpunten over belangrijke dossiers…

Anyuta Wiazemsky Snauwaert

Beeldend kunstenaar, 
artistieke & zakelijke leiding croxhapox

 Ik focus op de positie van (beeldende) kunstenaars en van kleine organisaties die projectmatig en/of op vrijwillige basis functioneren. 

Ben Benaouisse

Beeldend kunstenaar

Rik Vandecaveye

Directeur Minardschouwburg

Ik wil de belangen van het Zalenoverleg Gentse Podiumgezelschappen behartigen op vlak van speelkansen en infrastructuur.

Elif Lootens

Student sociologie

Ik wil de diversiteit van onze stad radicaal vertalen in het kunstenbeleid.

Marjoleine Maes

Coördinator NUCLEO & coördinatieteam Kunsthal Gent

Ik wil ijveren voor een levendige en diverse kunstenstad met aandacht voor de specifieke noden van kunstenaars.

Patrick Allegaert

Voorzitter Vlaams Museum Overleg

Ik wil voor de communicatie en de samenwerking tussen de verschillende sectoren een meerwaarde betekenen.

Aristide Bandora

Bestuurder ABSTRKT EVENTS

Ik ijver voor een diverser en kwalitatiever aanbod in evenementen en nightlife in Gent.

Sofie Mercier

Projectcoördinator
De FilmClub

Ik focus graag op film en audiovisuele cultuur, het jonge en heel jonge publiek, communicatie en de noden van jonge film- en theatermakers.

Robert Monchen

coördinator In De Ruimte

Luk Verschueren

Voorzitter Victoria Deluxe en SARC

Ik engageer mij voor participatie, overleg over en met het cultureel beleid van en in de stad, de plaats van het middenveld in de Gents cultuurwereld en de relatie met de cultuurraad.

Peter Vanden Abeele

Stadsbouwmeester Gent

Valery De Smedt

Onderzoekshoofd LABOpro LUCA school of arts

Johan De Smet

Artistiek leider KOPERGIETERY

Jamila Amadou

Cultureel ondernemer

Franky Devos

Algemeen coördinator Kunstencentrum Vooruit

Lies Leliaert

zakelijke leiding LOD muziektheater